Na cesty Ducha. Uvedení do praxe duchovního života

Petr Šandera

Na cesty Ducha_predmluva

Nebojme se nabídnout Bohu sebe sama celé. Všechno, co nás tvoří právě tím, kým jsme, má být a má se stát krásnou součástí našeho milostného vztahu s Bohem v Kristu Ježíši.
Prodejní cena150 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH150 Kč
Sleva


Preloader

Autor Petr Šandera se v publikaci pokusil co nejjednodušeji nastínit některá základní témata, která by podle jeho názoru mohla být spíš praktickou pomocí než teoretickým pojednáním zahrnujícím veškerá témata spirituální teologie. Vychází ze svých krátkých přednášek zařazených pod názvem Spirituální příprava do programu diecézních kazatelských kursů v Brně. Tyto krátké přednášky upravoval a přepracovával a dál upravoval, až nabyly tuto podobu.
Biblické citace v této publikaci jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, vzaty z Českého ekumenického překladu (dále ČEP). Zkratky biblických knih také odpovídají tomuto překladu.
Často odkazuje také na oficiální věroučné texty Církve československé husitské: Základy víry Církve československé husitské a Stručný komentář k Základům víry a některým jejich formulacím.
Připojuje také přehled některých použitých termínů a představuji ve zkratce osoby, jejichž jména zmiňuje. Připojený soupis literatury (také tematicky roztříděný) má pomoci zájemcům v další četbě.
Některá témata se v této publikaci v různých variacích opakují. Např. pokyny týkající se místa a času modlitby. Příčinu můžeme spatřovat jednak v okolnostech vzniku tohoto textu (původně soubor samostatných krátkých přednášek), ale hlavně v tom, že téma modlitby pojednává v různých aspektech a souvislostech. V neposlední řadě může mít opakování i určitý pedagogický význam. Napomáhá vyučovanou látku lépe si zapamatovat a tak si ji vnitřně osvojit.
Výraz „praxe“, součást podtitulu tohoto textu, připomíná, že o duchovním životě nestačí jen přemýšlet. Je třeba ho praktikovat. To znamená modlit se a svůj modlitební život prohlubovat, rozšiřovat, kultivovat a sdílet.
Člověk může na této cestě pochopitelně dělat různé chyby. A taky je dělá. Ale důležité je, aby se přesto modlil. Modlit se nenaučíme jinak než modlením. Budeme-li otevření, Bůh nás povede.
Možná nejdůležitější připomínka: Nebojme se nabídnout Bohu sebe sama celé. Všechno, co nás tvoří právě tím, kým jsme, má být a má se stát krásnou součástí našeho milostného vztahu s Bohem v Kristu Ježíši.
Z předmluvy Petra Šandery

Autor Petr Šandera
Jazyk český
Formát A5
Vazba brožovaná
Počet stran 168
Rok vydání 2018
Vydání 1.
ISBN 978-80-7000-203-2
Náš kód U021
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.