Zpěvník Církve československé husitské

Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík

Zpěvník_CČSH
Zpěvník_CČSH_1
Zpěvník_CČSH_3
Zpěvník_CČSH_2

Zpěvník obsahuje liturgii CČSH podle patriarchy Karla Farského, druhou liturgii CČSH, odpolední a večerní pobožnost podle Františka Kalouse.
Prodejní cena200 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH200 Kč
Sleva


Preloader

Deváté vydání Zpěvníku Církve československé husitské z roku 2017 obsahuje celkem 340 duchovních písní určených pro shromáždění církve – bohoslužby, pobožnosti a další obřady. V rámci liturgického roku, písně jako modlitby ranní i večerní, písně pro děti i další mimořádná setkání jako např. pohřeb i pro užití v domácím kruhu. Přináší pestrý a hodnotný výběr duchovních písní různých tradic – jak domácích i světových. V úvodu nacházíme předmluvy k vydání z r. 2001 z pera patriarchy Josefa Špaka a k vydání pro rok 2015 od patriarchy Tomáše Butty. Zpěvník obsahuje texty Liturgie podle patriarchy Karla Farského, Druhé liturgie, Odpolední a večerní pobožnosti podle Františka Kalouse i modlitby.

Po vzniku Církve československé 8. ledna 1920 v některých založených náboženských obcích vznikaly pokusy o sestavení zpěvníku pro shromáždění. Dr. Karel Farský usiloval o jednotný zpěvník pro celou církev, uvědomoval si, že vedle Bible patří kancionál písní duchovních k základním příručkám pro život věřících. Sám vyvinul velké úsilí pro výběr písní z různých tradic jak domácích, tak i světových. V r. 1922 vychází Farského 1. vydání notovaného „Zpěvníku písní duchovních doporučitelných bratřím a sestrám CČS s přídavkem modliteb soukromých i obřadních“, který obsahoval 135 písní. Postupně byl doplňován o další písně, takže už v 6. vydání z r. 1925 nacházíme 178 písní. Vlastní autorskou tvorbu CČS zde prezentují písňové texty Věry Klecanské, Věry Pádovské, Vilibalda Růžičky na nápěvy známých duchovních, vlasteneckých, dokonce i lidových písní. Výjimkou byl učitel František Štefl, který vlastní texty si sám zhudebňoval. Zpěvník byl naposledy vytištěn v r. 1951 jako 14 vydání.

Další vydání v 50. letech bylo nemožné jednak kvůli cenzorským zásahům, jednak díky nové teologické orientaci církve, jejímž představitelem byl prof. Zdeněk Trtík, který řadu písňových textů pak také upravil. K jeho spolupracovníkům patřili: farář Otakar Ungermann, dr. Ladislav Šimšík, ředitel Tiskového a nakladatelského družstva Blahoslav, farář Jiří Kalenský, který pomáhal zpěvníkové komisi ve výběru písní pro děti aj. Nový Zpěvník přináší jednu třetinu písní z původního Farského Zpěvníku, ve výběru písní navázal tvořivě na odkaz české i světové reformace a je takto spjat s nejlepšími tradicemi české i světové duchovní písně. Byla posílena tvorba kvalitních autorských, ale také překladových textů zejména z německého prostředí i hudební kompozice z domácích zdrojů. Za všechny uvádíme faráře Jaroslava Vyskočila, Karla Špačka, Miroslava Matouše, Zdeňka Svobodu, prof. Jiřinu Kubíkovou, Miroslava Hladíka, Jaroslava Metyše aj.

Zpěvník obsahuje celkem 287 písní, které byly rozděleny do několika částí: písně pro celý rok, písně vhodné pro začátek a závěr bohoslužeb, písně adventní, vánoční, postní, svatodušní a písně příležitostné. Okruh navrhovaných písní pro Zpěvník byl ale podstatně vyšší, ale autoři museli čelit v dané době velkém tlaku dozorujících politických orgánů. Zpěvník je uveden věroučným pojednáním z pera prof. Zdeňka Trtíka „Víra našich sborů“, v závěru přináší text Liturgie Dr. Karla Farského, Odpolední a večerní pobožnosti podle Františka Kalouse a modlitby pro osobní užití věřícími. Někteří duchovní nechtěli přijmout nový Zpěvník, a tak kvůli jeho vydání hrozil rozkol v církvi. Situaci pomohl řešit tehdy Český zápas za vedení Stanislava Lahodného, který pravidelně otiskoval rubriku „Zpíváme ze Zpěvníku církve“. 1. vydání Zpěvníku Církve československé je z r. 1957, 2. vydání 1958 (obě notovaná), 3. vydání nenotované vyšlo v r. 1970 s pozoruhodnými katechetickými vstupy pro děti z pera prof. Jiřiny Kubíkové.

Dodatek ke Zpěvníku Církve československé husitské obsahuje 53 písní a byl samostatně vydán s kresbami Jany Wienerové v r. 1994. Je příkladem plodné ekumenické spolupráce a přinesl nový proud do tradičního církevního prostředí. Dodatek sestavili farář Zdeněk Svoboda a prof. Juraj Pospíšil, kteří vybírali písně z dostupných zpěvníků katolické a evangelické církve – zde výrazně z německého protestantského prostředí v překladu Zdeňka Svobody, dále jsou zastoupeny pozoruhodné písně pro děti jak z německého prostředí, tak písně Luďka, Miloše a Davida Rejchrtových i vybrané zpěvy z Taizé. Domácí produkci představují dva texty Zdeňka Svobody, které zhudebnil Juraj Pospíšil (píseň č. 327, 333). Také dodatek je členěn do tematických celků: písně vhodné pro celý rok, písně adventní a vánoční, písně postní, písně velikonoční, písně svatodušní a písně příležitostné – povětšinou večerní.

Zpěvník Církve československé husitské souborně vyšel v r. 1995 v celkovém počtu 340 písní. Toto vydání neprošlo korekturou, nachází se v něm řada chyb – hymnologickými údaji počínaje, přes chyby v textech i notaci a špatnou vazbou konče. Proto nově ustanovená zpěvníková komise pro další vydání prováděla korektury a upravovala postupně hymnologické údaje. Další souborná notovaná vydání Zpěvníku: 2001, 2005, 2015, 2017 doprovázejí kresby Jany Wienerové.
Informace o uváděných osobnostech lze najít ve vydaném Biografickém slovníku Církve československé husitské, Praha 2020.
(Připravil PaedDr. Zdeněk Kovalčík)

 

Autor
Zdeněk Trtík, Otakar Ungermann a Ladislav Šimšík
Jazyk český
Formát A6
Vazba vázaná s tvrdými deskami
Počet stran 704
Rok vydání 2017
Vydání 9. vydání (s Dodatkem 4. vydání)
Náš kód U053
ISBN 978-80-7000-127-1
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.