Témata z duchovenské praxe

Tomáš Butta

Temata_z_duchovenske_praxe_01
Temata_z_duchovenske_praxe_02
Temata_z_duchovenske_praxe_03

Příručka se ve stručné podobě zaměřuje na praktické úkoly, otázky a problematiku duchovenské služby v současných podmínkách.
Prodejní cena60 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH60 Kč
Sleva


Preloader

Předkládaná přehledová příručka se ve stručné podobě zaměřuje na praktické úkoly, otázky a problematiku duchovenské služby v současných podmínkách.
Je určena duchovním Církve československé husitské, a zejména těm, kteří po studiu teologie na univerzitě nově nastupují do církevní praxe. Tento studijní text vytvořený pro církevní zkoušky volně navazuje na publikaci „Pastorační péče v církvi“ z roku 2017.
Chce poskytnout vhled a základní orientaci v pěti tematických okruzích. Jako první je představena duchovenská pragmatika – zacílení a rozsah úkolů a činností faráře. Druhým tématem je duchovní vedení a budování náboženské obce a utváření věřícího společenství v ní. Třetím je potřebná a nezbytná spolupráce s laiky v radě starších a čtvrtým je vykonávání pastoračních návštěv s různým zaměřením. Jako páté specifické téma je zařazeno pojednání o službě biskupa.
Pro další nezbytné podrobnější studium těchto pěti a dalších témat je připojen seznam důležitých dokumentů i pestrá šíře literatury od autorů z Církve československé husitské i z ekumeny. Součástí příručky jsou v podobě příloh zařazené materiály, které vzešly z biskupské rady CČSH, jako sumáře činnosti duchovních a vizitační pravidla.
Vykonávání duchovenské služby v církvi je mimořádně obtížným a náročným úkolem, ale současně jako zvláštní výsada je tato služba Ježíši Kristu spojena s jeho zaslíbením: „Kdo mně slouží, dojde cti od Otce“ (J 12,26).
(Z úvodního slova patriarchy Tomáše Butty k publikaci)

Autor Tomáš Butta
Jazyk český
Formát 18cm
Vazba brožovaná
Počet stran 72
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Náš kód U025
ISBN 978-80-7000-148-6
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.