Přihlásit sePohledy na církev - její poslání, situaci a budoucnost

Tomáš Butta

Pohledy na cirkev_1
Pohledy na cirkev_2
Pohledy na cirkev_3

Publikace se zabývá jednotlivými aktuálními otázkami týkajících se Církve československé husitské a její úlohy v širších ekumenických, společenských a civilizačních podmínkách a navazuje na předchozí příručky „Pastorační péče v církvi“ (2017), „Témata z duchovenské praxe“ (2018), „Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností“ (2019) a „Církev v obzoru budoucnosti“ (2020).
Prodejní cena90 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH82 Kč
Sleva


Preloader

Obsah jednotlivých kapitol tvoří zpravidla podklady a poznámky k příležitostným referátům, které zazněly na synodách, vikariátních konferencích a při dalších příležitostech, případně byly zveřejněny v podobě článků v církevním tisku.
Ačkoliv se promýšlená témata dotýkají pohledu na křesťanství jako takového, východiskem je prostředí Církve československé husitské. Prakticko-teologický ráz a zacílení této publikace má tak svoji přímou návaznost na učitele Církve československé husitské a jejich dílo, konkrétně na prof. Otto Rutrle ho a prof. Milana Salajku, jak je zřejmé hned z úvodní kapitoly o poslání církve.
Pro podrobnější myšlenkové rozvíjení jednotlivých uváděných témat a pohledů je připojen seznam teologické a další literatury i dokumentů, z nichž bylo také v této knížce čerpáno. Vztahují se k tématu církve, buď svým úzkým zaměřením, nebo v širším kontextu naší situace a doby se zřetelem k možnému budoucímu vývoji.
Publikace je předkládána duchovním i laikům jako studijní a pracovní materiál s náměty pro teologickou reflexi naší církevní praxe a ke společným rozhovorům o poslání, situaci a budoucnosti naší služby v církvi. Jsme součástí Božího lidu, a proto se i na nás vztahuje Kristovo povzbuzující slovo a jeho zaslíbení: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (L 12,32).

 

Autor Tomáš Butta
Jazyk český
Vazba brožovaná
Formát 11x18 cm
Počet stran 104
Rok vydání 2022
Vydání 1.
Náš kód U140
ISBN 978-80-7000-186-8
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz