Přihlásit seAgenda Církve československé husitské. Třetí část

Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka

Agenda CCSH - 3. Cast - obrady (2015)_Strаnka_001
Agenda CCSH - 3. Cast - obrady (2015)_Strаnka_002
Agenda CCSH - 3. Cast- obrady (2015)_Strаnka_003
Agenda CCSH - 3. Cаst - obrady (2015)_Strаnka_119

Agenda je určena zejména kněžím a těm, kteří obřady vedou a nesou zodpovědnost za liturgickou a svátostnou službu aby byla konána „v Duchu a v pravdě“ (J 4,23-24) i podle pravidel a řádů Církve československé husitské.
Prodejní cena140 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH140 Kč
Sleva


Preloader

V rámci VIII. sněmu Církve československé husitské v letech 2000–2014 se utvářela, byla dokončena a schválením dne 9. 9. 2001 a dne 18. 10. 2014 byla přijata Agenda – Obřadní příručka CČSH ve třech částech. Po vydání (v roce 2006) první části Agendy, obsahující sedm svátostí a některé další obřady, a po vydání druhé části s pohřebními obřady v roce 2015, je vydána také tato třetí část Agendy. Ta shromažďuje formuláře obřadů, které souvisejí se svátostí kněžského svěcení, jako je obřad jáhenského svěcení a biskupské ordinace, a další pověřovací obřady. Obřady obsažené v této třetí části Agendy se vztahují také ke svátosti křtu, pokání a večeře Páně, a navazují tak na první část Agendy jako jejich liturgické a rituální rozvíjení v katechetickém a pastoračním přístupu. Součástí jsou i specifické obřady týkající se bohoslužebného prostoru, zařízení a předmětů.
Agenda je určena zejména kněžím a těm, kteří obřady vedou a nesou zodpovědnost za liturgickou a svátostnou službu, aby byla konána „v Duchu a v pravdě“ (J 4,23-24) i podle pravidel a řádů Církve československé husitské. Je však určena i všem, kteří se aktivně účastní na bohoslužbě a obřadech z hlediska svého obecného kněžství. Tato třetí část Agendy, podobně jako i další její části, má úzkou obsahovou vztažnost a vazbu na přijaté věroučné a pastorální dokumenty VIII. sněmu. Především jsou to dokumenty „Služby v církvi“ a „Pastorální pravidla ke svátostem“ (VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Praha 2014, s. 24–36; s. 40–52).
Agenda vznikala a krystalizovala v delším časovém údobí a odráží teologický rozhovor v církvi, přezkušování obřadů v praxi a zohledňování připomínek a námětů. V průběhu mnohaleté diskuse, provázející práci na jednotlivých obřadech, vznikaly četné poznámky a bohatý materiál, který je zužitkován i v úvodní výkladové části. Pro podrobnější porozumění obřadům z hlediska teologického chápání, dějinného vývoje a liturgické praxe poslouží výběr z pramenů a literatury. Vedení obřadů a konání úkonů v Církvi československé husitské nemůže postrádat odpovědný přístup osobní a společné víry a úcty k trojjedinému Bohu, teologickou odbornost i praktickou připravenost.
Agenda 1. část, která byla přijata VIII. sněmem v roce 2001 a která byla vydána v roce 2006, obsahuje všech sedm svátostí a některé další obřady. Svátosti spolu se zvěstováním Božího slova jsou středem a osou liturgického a spirituálního života církve. V této 3. části Agendy jsou uvedeny další obřady, zejména ty, které souvisejí se čtyřmi svátostmi – křtem, pokáním, večeří Páně a svěcením kněžstva.
Ke svátosti křtu se vztahují tři obřady: zahájení katechumenátu (8), přijetí do náboženské obce (9) a připomínka křtu (10). Obřady ke svátosti pokání (11-12) a přijímání svátosti večeře Páně (12) jsou uzpůsobeny vzhledem k dětem a mají pastoračně-katechetický zřetel. Ke svátosti kněžského svěcení náleží obřad jáhenského svěcení (1) a biskupské ordinace (2). Na ně navazují nesvátostné obřady pověření kazatele (3), katechety (4) a pastoračního pracovníka (5) a uvedení do služby faráře (6), biskupa (2) a patriarchy (7). Tyto pověřovací obřady odrážejí kontinuitu s tradicí i rozvíjení nových služeb v Církvi československé husitské v současných podmínkách. Poslední část tvoří specifické obřady týkající se liturgického prostoru, zařízení a předmětů (13).
Některé obřady navazují na předcházející agendární tvorbu Církve československé husitské, jako je svěcení jáhnů a zřizování biskupů (Agenda dr. K. Farského) či zpovědní zrcadla a první přijímání (Misál A. Tuháčka, Agenda V. Drtiny). Jiné jsou v prostředí Církve československé husitské „nové“, jako je zahájení katechumenátu (8), připomínka křtu (10) či pověřovací obřady (3–5). Potřebnost těchto obřadů nastala vzhledem k rozšíření laických služeb kazatelských, katechetických a pastoračních podílejících se na duchovní správě podle řádů Církve československé husitské (Ústava CČSH, Řád duchovenské služby CČSH).

(Z předmluvy Tomáše Butty a výkladových poznámek k třetí části Agendy)

Antifony a responzoria z Agend Církve československé husitské III. část

 

Autor Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka
Jazyk český
Formát 24x17
Vazba vázaná s tvrdými deskami
Počet stran 117
Rok vydání 2015
Vydání 1.
Náš kód U003
ISBN 978-80-7000-118-9
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Nejprodávanější

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz