Přihlásit seAgenda Církve československé husitské. Druhá část

Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka

Agenda CCSH - 2. Cаst - pohrebni obrady (2015)_Strаnka_001
Agenda CCSH - 2. Cаst - pohrebni obrady (2015)_Strаnka_002
Agenda CCSH - 2. Cаst - pohrebni obrady(2015)_Strаnka_003
Agenda CCSH - 2. Cаst - pohrebni obrady (2015)_Strаnka_1114

Pohřební obřady. Křesťanský pohled na poslední věci člověka je dán svědectvím Písma svatého.
Prodejní cena140 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH127 Kč
Sleva

Preloader

Druhá část Agendy Církve československé husitské – Pohřební obřady je výsledkem práce liturgické komise a liturgického sněmovního výboru. Byla vydána v pracovní verzi v roce 1997 a po celocírkevní diskusi a schválení VIII. sněmem na 6. zasedání v roce 2014 je vydávána v samostatné publikaci.
Křesťanský pohled na poslední věci člověka je dán svědectvím Písma svatého. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista otevírá věřícím cestu k věčnému životu. Tato víra je základem všech pohřebních obřadů Církve československé husitské.
Pastorační a liturgická služba církve, jež provází člověka při umírání a ve smrti, je konána ve třech fázích:
1) V rámci svátosti útěchy nemocných nachází svůj liturgický výraz jako „Duchovní posila umírajícího“. První část Agendy obsahuje textovou předlohu na s. 90–92.
2) „Pohřební obřady“ jsou vlastním obsahem této samostatně vydávané části Agendy.
3) „Vzpomínka na zesnulé“ je zahrnuta do modliteb obce a koná se po pohřebním obřadu, při výročí úmrtí a při Památce zesnulých (2. 11.). Příslušné formulace nacházíme v Liturgii a v Bohoslužebné knize Církve československé husitské.
Tato obřadní příručka vychází z textů dr. Karla Farského, Vlastimila Drtiny, Ferdinanda Stibora a z pramenů ekumenického dědictví, jak bylo zpracováno katedrou praktické teologie tehdejší Husovy čs. bohoslovecké fakulty, dnes Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za vedení prof. ThDr. Milana Salajky a vyšlo v Theologické revui 1984, s. 103–112.
Jsou zde předloženy pohřební obřady, které se konají na třech, na dvou nebo na jednom místě (A-E). Obřady je možné kombinovat i modifiko-vat vzhledem ke konkrétní situaci. Zvláštní formulář tvoří obřad „Uložení urny a rozptyl“ (F).
Pohřební obřad jako služba člověku Božím slovem má povahu pastoračně-diakonickou a současně kérygmaticko-misijní (srov. Základy víry CČSH, ot. 348). Tato příručka nabízí pro zvěstování biblické texty starozákonní i novozákonní (H). Způsoby zvěstování mohou být při kratším obřadu na jednotlivé verše, případně na dvojici veršů (Starý zákon a Nový zákon, epištola a evangelium), nebo na celou perikopu při delším obřadu ve sboru. Pro meditace jsou uvedeny vybrané části z knihy Žalmů (G).
Modlitby nebo jejich části mají v některých případech dvě varianty. Připojeny jsou také modlitby pro zvláštní příležitosti (CH).
K pohřebnímu obřadu patří hudební složka. Duchovní musí dbát na vhodnost vybraných skladeb pro křesťanský pohřební obřad. Tato příručka chce obohatit hudební stránku církevních obřadů, proto nabízí zhudebněné texty pro sólový i sborový zpěv. Hudební části jsou vřazeny přímo do obřadu i uvedeny v příloze (I). Antifony a responzoria zhudebnil PhDr. Jiří Pospíšil. Je užit také jeden nápěv z Drtinovy Agendy. S upraveným textem z bohatství liturgické tradice na Ostravsku jsou za-řazeny tři smuteční antifony ze Zpěvníku CČS pro Slezsko a pohraniční Moravu biskupa Ferdinanda Stibora. Jako příloha jsou připojeny písně ze Zpěvníku pro praktické užití při zpěvu duchovního během zastavení za obcí nebo při obřadu u hrobu (J).
Pohřební obřady vede v Církvi československé husitské duchovní, případně kazatel (-ka). Aktivní účast shromážděné obce je zvýrazněna antifonami, responzorii a písněmi, zejména pak v odpovědích při obřadu ve sboru, který vychází z Druhé liturgie Církve československé husitské (C). Bylo by vhodné, aby texty navržených smutečních obřadů měli účastníci shromáždění k dispozici.

(Z úvodního slova Josefa Špaka, emeritního patriarchy CČSH a předsedy liturgického výboru VIII. Sněmu)
Antifony a responzoria z Agend Církve československé husitské II.část

Autor Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka
Jazyk český
Formát 24x18
Vazba vázaná s tvrdými deskami
Počet stran 106
Rok vydání 2015
Vydání 1.
Náš kód U002
ISBN 978-80-7000-104-2
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz