Přihlásit seKořínky víry - komplet

V. Marková, J. Krajčiříková, T. Butta, Z. Kučera, A. Radová, O. Nováček


Komplet učebnice a metodika náboženství Církve československé husitské jsou přínosem v oblasti vyučování náboženství.
Prodejní cena280 Kč
Modifikátor variant cen
Prodejní cena bez DPH280 Kč
Sleva


Preloader

        Učebnice (Učební a pracovní text v jednom) nazvaná Kořínky víry navazuje na linii učebních textů a metodických příruček, které vznikaly v Církvi československé (husitské) od jejího zrodu až do současnosti. Je nesporným přínosem v oblasti vyučování náboženství, konkrétně pak svěžím zdrojem pro systematickou i tvůrčí výuku náboženství v Církvi československé husitské.
        Autory vytýčená témata vychází ze základů plastického literárního příběhu jedné současné rodiny - životní situace, zážitky a zkušenosti konkrétní rodiny směřují dál a výš k biblickému námětu, svědkům víry a životu současné církve. Vše formou otevřeného rozhovoru mezi dětmi mladšího školního věku (1. - 5. třída ZŠ) navzájem a vyučujícím. Pojmy, ke kterým patří semínko, kořeny, strom pak odpovídají i v každém tématu připomínané rodině - společenské i církevní - a jejich půvabnému a zároveň přirozenému propojení a prolnutí.
        Učebnice se vyznačuje dynamičností, neboť jsou v ní vhodně využity četné didaktické metody. K nim patří zejména metoda otevřených otázek: Kdo? Jak? Proč?, metoda brainstormingu, inscenační metoda, metoda imaginace, simulační, reportérské a detektivní práce i v současnosti velice populární myšlenkové mapy. Pracovní učebnice dává prostor i výtvarnému vyjádření či hudebnímu projevu a prožitku. Každý vyučující a vlastně i ochotný rodič si může přizpůsobit Kořínky víry své situaci a možnostem.
        Jedna z nejzábavnějších učebnic posledních let by neměla chybět v knihovně náboženské obce, všem katechetům a učitelům náboženství, ale také rodičům, kteří denně hledají pomůcky pro distanční dovzdělávání svých potomků. Nepochybně by se s ní měli seznámit rovněž studenti oboru učitelství a husitská teologie na Husitské teologické fakultě a využívat ji pedagogové a žáci ve všech církevních školách Církve československé husitské. Metodika k učebnici náboženství Církve československé husitské – Kořínky víry je pracovní pomůckou a oporou pro všechny, kteří budou svěřené děti vyučovat. Je vhodně uvedena přehledným a strukturovaným souborem cílů, jež by měly být v souladu s rámcově vzdělávacím plánem pro základní školy i se Základy víry Církve československé husitské.

       Metodika k učebnici náboženství Církve československé husitské – Kořínky víry je pracovní pomůckou a oporou pro všechny, kteří budou svěřené děti vyučovat. Je vhodně uvedena přehledným a strukturovaným souborem cílů, jež by měly být v souladu s rámcově vzdělávacím plánem pro základní školy i se Základy víry Církve československé husitské. Metodika u jednotlivých témat specifikuje pomůcky k vyučování a krátce informuje o cílech hodiny, případně rizicích tématu. Jejím velkým přínosem je bližší vysvětlení využití konkrétních didaktických metod.
Učitelé jakéhokoli předmětu dobře vědí, že bez metodiky se pracuje obdobně, jako když kuchař vaří složitá jídla bez přihlédnutí k receptu. Buď má již recepty dávno v mysli a malíčku, nebo tápe a tvoří pokusem a omylem. Metodika k učebnici pomáhá učitelům, aby tápali co nejméně.

 

Autor Vladimíra Marková, Jana Krajčiříková, Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Anna Radová, Oldřich Nováček
Jazyk český
Vazba brožovaná
Počet stran 188+81
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Náš kód U012
ISBN 978-80-7000-153-0, 978-80-7000-154-7
Vydala Církev československá husitská
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Kontakt

Blahoslav po-čt 08-13 hod.
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 117, Mobil: 604 225 513

obchod@eblahoslav.cz